Nagy Sándor (1983 [!1984]): Oktatástechnológiai jellegű fejlődési tendenciák az általános és a szakképzésben. Komparatív elemzés. Veszprém, Országos Oktatástechnikai Központ, 170 p.

148.211

Petriné Feyér Judit - Szabolcs Éva (1999): Nagy Sándor. [a bibliográfiát összáll. Szilágyi Erzsébet és Varga Kovács Amarilla] OPKM, Budapest, 43-44. p.

 

A didaktikai kutatások eredményeit beépítette tankönyveibe. Nyitott volt a legújabb területek iránt. A modern technika megjelenése az oktatásban is vizsgálódásra ösztönözte, ennek egyik eredménye az Oktatástechnológia a neveléstudomány rendszerében című kis könyve, amelyet az OOK adott ki 1982-ben. (Nagy S., 1982.)

 

Ugyanebben a témában vállalkozott egy széleskörű komparatív elemzésre. A vizsgálatról az Oktatástechnológiai jellegű tendenciák az általános és a szakképzésben című OOK kiadványban számol be 1983-ban. Azt vizsgálta, hogy "az új fejlemény konkrét módon hogyan érhető tetten az iskolai nevelő-oktató munka különböző szektoraiban s ... hogyan viszonylik a ... kutatások tudományos publikációinak mondanivalójához". (Nagy S., 1983/b.:3) Kutatásmetodikai szempontból is mintaszerű az elemzés. Megfogalmazza a célját, jellegét, hipotéziseit, bemutatja a mintát, az elemzést irányító szempontokat. A megelőző 3-4 év metodikai és speciálisan oktatástechnológiai publikációit, folyóiratokat tanulmányozta. Az oktatástechnológiai tantárgyspecifikus elemzést A magyar nyelv tanítása, a Történelemtanítás, a Földrajztanítás, A biológia tanítása, A fizika tanítása és A matematika tanítása módszertani folyóiratok alapján készítette el. Az oktatástechnológiai tantárgy- és területspecifikus elemzést A technika tanítása és a Szakmunkásnevelés című folyóiratok alapján állította össze. A Pedagógiai Technológia című folyóirat elemzése a cikkek témái szerinti összegzésben történik. A valóságot feltáró, érdekes következtetéseket és további vizsgálódást igénylő kérdéseket olvashatunk az utolsó fejezetben.  

      Hogy miért érdekelte ez a terület, erre a kérdésre a nyugdijba vonulása alkalmából készült interjúban ad választ. "Tulajdonképpen ezt nem azért csináltam, mert az oktatástechnológia neve megtetszett nekem, hanem azért, mert abban egy olyan új fejleményt érzékelek, amelynek éppen a didaktikában nem jelentéktelen visszahatása lesz. Amennyiben az oktatástechnológiát úgy értékeljük, mint a tanítási-tanulási folyamat tervezésének, szervezésének és irányításának tudományos információrendszerét, akkor ez semmiképpen nem teszi fölöslegessé azt, hogy a didaktikában egy, a jelenleginél kidolgozottabb, elméletileg részletezettebb álláspont legyen a tanítási-tanulási folyamattal kapcsolatban." (Nagy Sándor professzorra emlékezünk, 1995:107)

Utolsó frissítés: 2016-05-09 14:54:54