művei

Nagy Sándor által írt és szerkesztett önálló művek időrendben

Nagy Sándor (1930): Takarékosség. Pályamű kézirata. Siklós

 

Nagy Sándor (1943): Kemény Zsigmond és az erkölcsi világ. (Philosophia : a Horthy Miklós Tudományegyetem Filozófiai Intézetének közleményei) Budapest, Sárkány-Ny., 58 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: http://www.mokka.hu/web/guest/record/-/record/MOKKAZ0004321434

 

Nagy Sándor - Kelemen László (1952): Didaktika. Kézirat. Pedagógiai Főiskola - Felsőoktatási Jegyzellátó, 75 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: hamarosan

 

Nagy Sándor (1953): A tanítási óra felépítése és elemzése. (Szocialista nevelés könyvtára, 80.) Budapest, Tankönyvkiadó, 109 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: http://www.mokka.hu/web/guest/record/-/record/MOKKAI0008959918

kritika: x, 100.906

 

Nagy Sándor (szerk., 1953): Didaktika. Kézirat. [Összeáll.] az E LTE Pedagógiai Tanszék előadói munkaközössége. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Kar - Felsőoktatási Jegyzetellátó, 122 p.

Utánny. 1955.

Utánny. 1956. Kiad. a Lenin Intézet.123 p.

Utánny. 1957. Kiad. a Lenin Intézet. 116 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: http://www.mokka.hu/web/guest/record/-/record/MOKKAI0008442186

 

Nagy Sándor (1954): A didaktika alapfogalmai és a tanítási óra felépítésének kérdései. Kandidátusi értekezés tézisei. Budapest, Szerző, 13 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: http://www.mokka.hu/web/guest/record/-/record/MOKKAS0000462833

 

Nagy Sándor (1954): A didaktika c. tárgy programja az egyetemen folyó pedagógiai tanárképzés számára.  Budapest, Oktatásügyi Minisztérium - Felsőoktatási Jegyzetellátó, 18 p.

Utánny. 1955. 20 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: hamarosan

 

Nagy Sándor (1956): A didaktika alapjai. Kandidátusi értekezés. Budapest, Akadémiai Kiadó, 270 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: http://www.mokka.hu/web/guest/record/-/record/bibMOK01337197

kritika: x, 102.435

 

Nagy Sándor (1958): Didaktika. Segédkönyv a tanitóképzők számára. Budapest, Tankönyvkiadó, 215 p.

 1. kiad.1958.,
 2. kiad. [Utánny.] 1959

MOKKA könyvtári elérhetőség: http://www.mokka.hu/web/guest/record/-/record/MOKKAS0000472294

kritika: x, x105.734

 

Nagy Sándor (1959): Didaktika a tanítóképző intézetek számára, 2. kiad. Utánnyomás Budapest, Tankönyvkiadó, 233 p.

 1. kiad. 1961. 203.799, 690.109
 2. kiad. 1962. 204.756, 690.160
 3. kiad. 1963 205.746, 690.205

MOKKA könyvtári elérhetőség: hamarosan

kritika: , 690.030

 

Nagy Sándor (1960): Az oktatás elmélete. Budapest, Tankönyvkiadó, 210 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: hamarosan

kritika: x, 201.478

 

Nagy Sándor (1960): Az oktatás szervezésének és módszereinek jelenkori problematikája. Budapest, Központi Pedagógus Továbbképző Intézet, 36 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: hamarosan

 

Nagy Sándor (1960): Közoktatásügyünk és hazai pedagógiánk új feladatok előtt. Budapest, Központi Pedagógus Továbbképző Intézet, 19 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: http://www.mokka.hu/web/guest/record/-/record/MOKKAS0000573552

 

Nagy Sándor (1960): Pedagógia 3. Az oktatás elmélete. Egyetemi tankönyv. Budapest, Tankönyvkiadó, 202 p.

 1. kiad. 1961. 199 p. (280.209/3)
 2. kiad. 1962. 210 p. (OPKM?)
 3. kiad. 1966. 210 p. (OPKM?)

MOKKA könyvtári elérhetőség: http://www.mokka.hu/web/guest/record/-/record/MOKKAZ0003916457

kritika: , 280.106/3

 

Nagy Sándor - Kiss Árpád és mtsi (szerk.,1960): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1959. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. Budapest, Akadémiai Kiadó, 742 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: hamarosan

kritika: , Tanulmányok …

 

Nagy Sándor (1961): Az oktatási folyamatra vonatkozó nézetek történeti alakulása és mai helyzete. Doktori értekezés tételei. Budapest, Akadémiai Nyomda, 18 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: http://www.mokka.hu/web/guest/record/-/record/bibMOK01346132

 

Nagy Sándor (1962): Az oktatási folyamatra vonatkozó nézetek történeti alakulása és mai helyzete. Budapest, Akadémiai Kiadó, 298 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: http://www.mokka.hu/web/guest/record/-/record/bibMOK013461

kritika: x, 107.203

 

Nagy Sándor - Kiss Árpád és mtsi (szerk., 1962): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1961. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. Budapest, Akadémiai Kiadó, 742 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: http://www.mokka.hu/web/guest/record/-/record/MOKKAN0004048633

kritika: Tanulmányok …

 

Nagy Sándor - Kiss Árpád és mtsi (szerk., 1963): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1962. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. Budapest, Akadémiai Kiadó, 583 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: http://www.mokka.hu/web/guest/record/-/record/MOKKAI0008871807

kritika: Tanulmányok …

 

Nagy Sándor - Piry József (1964): Didaktika. A tanítóképző intézetek számára. Budapest, Tankönyvkiadó, 170 p.

 1. kiad. 1966. vagy 1965?
 2. kiad. 1968.
 3. kiad. 1969.

MOKKA könyvtári elérhetőség: http://www.mokka.hu/web/guest/record/-/record/MOKKAI0008391275

kritika: x, 690.265

 

Nagy Sándor - Kiss Árpád és mtsi (szerk., 1964): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1963. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. Budapest, Akadémiai Kiadó, 583 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: hamarosan

kritika: Tanulmányok …

 

Nagy Sándor (1965): Irodalom az oktatási folyamat c. témához a pedagógus tanfolyam hallgatói számára. /Részletek Nagy Sándor: Az oktatási folyamatra vonatkozó nézetek történeti alakulása és a mai helyzet [!] c. köny¬véből. Budapest, MSZMP Budapesti Bizottsága Marxizmus Leninizmus Esti Egyetemének Pedagógus Tagozata, Főv. Tanács VB. Oktatási Osztályának Szakfelügyeleti és Továbbképzési Csoportja - Fővárosi Nyomdaipari Vállalat, 49 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: http://www.mokka.hu/web/guest/record/-/record/MOKKAI0008397283

 

Nagy Sándor - Horváth Lajos (szerk., 1965): Neveléselmélet. Egyetemi kézikönyv. Budapest, Tankönyvkiadó, 433 p.

 1. kiad. 1967. 433 p.
 2. (!).átdolg. kiad. 1976. 401 p.
 3. kiad. 1970. 433 p.
 4. átdolg.kiad. 1976. 401 p.
 5. átdolg.kiad.1978. 401 p.
 6. röv. kiad.1980. 369 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: hamarosan

kritika: x, 208.711

 

Nagy Sándor - Kiss Árpád és mtsi (szerk., 1965): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1964. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. Budapest, Akadémiai Kiadó, 646 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: http://www.mokka.hu/web/guest/record/-/record/MOKKAZ0004021952

kritika: Tanulmányok …

 

Nagy Sándor (1967): Didaktika. Egyetemi tankönyv. Budapest, Tankönyvkiadó, 239 p.

 1. kiad. 1969.,
 2. kiad. 1972.

MOKKA könyvtári elérhetőség: http://www.mokka.hu/web/guest/record/-/record/MOKKAS0000556362

kritika: x, 210.165

 

Nagy Sándor - Kiss Árpád és mtsi (szerk., 1967): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1966. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. Budapest, Akadémiai Kiadó, 458 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: http://www.mokka.hu/web/guest/record/-/record/MOKKAI0009296079

kritika: Tanulmányok …

 

Nagy Sándor - Kiss Árpád és mtsi (szerk., 1968): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1967. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. Budapest, Akadémiai Kiadó, 382 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: hamarosan

kritika: Tanulmányok …

 

Nagy Sándor (1971): Újabb kutatások a felsőfokú oktatási folyamat pedagógiai vonatkozásában. A Magyar Pedagógiai Társaság felsőoktatási szakosztálya és a Felsőoktatási Pedagágiai Kutatóközpont rendezésében 1971. nov. 9-án elhangzott előadás (A Felsőoktatási Pedagógiai Akadémia előadásai, 8.) Budapest, FPK, 62 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: hamarosan

 

Nagy Sándor - Petrikás Árpád (szerk.) (1971): Vita a nevelési terv és tanterv alkalmazásának tapasztalatairól. Az 1971. áprilisi debreceni vitaülés rövidített jegyzökönyve. (Pedagógiai füzetek) Debrecen, Magyar Pedagógiai Társaság, 192 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: hamarosan

 

Nagy Sándor (szerk., 1972): Nagy László válogatott pedagógiai művei. Budapest, Tankönyvkiadó, 414 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: hamarosan

 

 

Nagy Sándor - Kiss Árpád és mtsi (szerk., 1972): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1971. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. Budapest, Akadémiai Kiadó, 323 p.

 

MOKKA könyvtári elérhetőség: http://www.mokka.hu/web/guest/record/-/record/MOKKAN0004048633

kritika: Tanulmányok …

Horváth Lajos - Nagy Sándor (szerk., 1972): Neveléselmélet. Egyetemi jegyzet. Kézirat. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Tankönyvkiadó, 213 p.

 1. utánny. 1977.
 2. utánny. 1981.

MOKKA könyvtári elérhetőség: hamarosan

kritika: , 215.809

 

Nagy Sándor - Kiss Árpád és mtsi (szerk., 1975): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1972-1974. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. Budapest, Akadémiai Kiadó, 513 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: hamarosan

kritika: Tanulmányok …

 

Nagy Sándor (főszerk.) (1976-1979): Pedagógiai lexikon 1-4. Budapest, Akadémiai Kiadó,  4 kötet

2.kiad. 1984.

MOKKA könyvtári elérhetőség: hamarosan

kritika: xlexikon

 

Nagy Sándor (szerk., 1977): Vizsgálatok a nevelés-oktatás korszerűsítésével kapcsolatban (Pedagógiai közlemények, 18.) Budapest, Tankönyvkiadó, 181 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: hamarosan

 

Nagy Sándor (1978): A pedagógia alapjai. Bevezetés a pedagógiába. Jegyzet 1. éves pedagógiaszakos egyetemi hallgatók részére. Kézirat, ELTE BK, 195 p.

Utánny. 1980. MOKKA könyvtári elérhetőség: http://www.mokka.hu/web/guest/record/-/record/bibMOK00816223

kritika: x, 221.843

 

Nagy Sándor (1979): A tananyag és az oktatási folyamat tervezésének időszerű kérdései. (Pedagógiai közlemények, 20.) Budapest, Tankönyvkiadó, 159 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: http://www.mokka.hu/web/guest/record/-/record/MOKKAS0003264044

 

Nagy Sándor - Kiss Árpád és mtsi (szerk., 1979): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1975-1976. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. Budapest, Akadémiai Kiadó, 479 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: hamarosan

kritika: Tanulmányok …

 

Nagy Sándor (vez. szerk., 1979): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1977. Tantervi, tantervelméleti tanulmányok. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. Budapest, Akadémiai Kiadó, 281 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: hamarosan

kritika: Tanulmányok …

 

Nagy Sándor (1981): Az oktatáselmélet alapkérdései. Egyetemi tankönyv. Budapest, Tankönyvkiadó, 302 p.

 1. kiad. 1984.
 2. kiad. 1986.
 3. kiad. 1988.

MOKKA könyvtári elérhetőség: http://www.mokka.hu/web/guest/record/-/record/MOKKAS0001488556

kritika: x, 225.123

 

Nagy Sándor (vez. szerk., 1981): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1978. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. Budapest, Akadémiai Kiadó, 193 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: hamarosan

kritika: Tanulmányok …

 

Nagy Sándor (1982. (!1983)): A tanulás pedagógiai kérdései. Veszprém, Országos Oktatástechnikai Központ, 141 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: hamarosan

kritika: x, 146.383

 

Nagy Sándor - Szarka József és mtsi (szerk., 1985): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1979-1984. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. Budapest, Akadémiai Kiadó, 353 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: hamarosan

kritika: Tanulmányok …

 

Nagy Sándor (1988): Mába nyúló történelem. A harmincas évek pedagógiai évek pedagógiai irányai. (Pedagógiai közlemények) Budapest, Tankönyvkiadó, 343 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: http://www.mokka.hu/web/guest/record/-/record/MOKKAZ0006268051

kritika: x, 157.937

 

Nagy Sándor (1993): Az oktatás folyamata és módszerei Budapest, Volos Bt, 159 p.

 1. átd. kiad., 1997, Mogyoród, 188. p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: http://www.mokka.hu/web/guest/record/-/record/MOKKAZ0006313957

kritika: x, AX238.644

 

Nagy Sándor (1983 (!1984)): Oktatástechnológiai jellegű fejlődési tendenciák az általános és a szakképzésben. Komparatív elemzés. Veszprém, Országos Oktatástechnikai Központ, 170 p.

MOKKA könyvtári elérhetőség: hamarosan

kritika: 148.211

 

Nagy Sándor által írt nem önálló műként megjelent írások időrendben

 

 1950-1959

 

Szokolszky István - Nagy Sándor és mtsi (1950): A pécsi Pedagógiai Főiskola állásfoglalása a magyar pedagógia ügyében. Nevelők Lapja. 8. sz. 8.

Nagy Sándor (1952): A tanítási órák típusának kérdéséhez. Köznevelés. 8. 24. sz. 744-746.

Nagy Sándor (1952): Az új anyag közvetítésének néhány kérdéséről. Kombinált óra az általános iskola felső tagozatában. Pedagógiai Szemle, 2. 1-2. sz. 28-66.

Nagy Sándor (1952): Pedagógiai ankét a Tudományos Akadémián. Felsőoktatás Szemle, 1. 9. sz. 423-427.

Nagy Sándor (1953): A tanítási órák rendszere, típusa és felépítése. Pedagógiai Szemle, 3. 3-4. sz. 310-334.

Nagy Sándor (1953): A tanítási órák rendszere, típusa és felépítése. In: Részletek a Pedagógiai Szemle 1953. évi 3-4. számából. Budapest, Tankönyvkiadó, 45-65.

Nagy Sándor (1953): Pedagógiánk néhány kérdése az akadémiai vita tükrében. Pedagógiai Szemle, 3. 1-2. sz. 137-152.

Nagy Sándor - Huszár Pál (1953): A tanítási óra felépítése és elemzése. Köznevelés, 9. 23-24. sz. 558-559.

Nagy Sándor (1954): Neveléstudományunk főbb feladatai a párthatározat után. Pedagógiai Szemle, 4. 2-3. sz. 123-133.

Nagy Sándor (1955): A tantervkészítés útja. Köznevelés. 11. 18. sz. 425-427.

Nagy Sándor (1955): Harcban az antimarxista pedagógiai nézetek ellen. Bevezető előadás a pedagógia szakos tanárok országos ankétján. Pedagógiai Szemle, 5. 3. sz. 232-248.

Nagy Sándor (1956): A PTI tevékenységéről. Köznevelés. 12. 1. sz. 1-4.

Nagy Sándor (1956): Pedagógiai alapfogalmak. In: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem évkönyve. 1955. Budapest, Tankönyvkiadó, 79-102.

Nagy Sándor (1957): Kína oktatásügye. Köznevelés. 12. 9. sz. 198-200.

Nagy Sándor (1957): A neveléstudomány fejlődése és helyzete a Kínai Népköztársaságban. Pedagógiai Szemle, 7. sz. 3-13.

Nagy Sándor (1958): A neveléstudomány mai helyzetéről. Társadalmi Szemle. 13. 4. sz. 68-81.

Nagy Sándor (1958): A PTI hároméves perspektivikus kutatási terve. Irányelvek. Pedagógiai Szemle, 8. 9. sz. 868-870.

Nagy Sándor (1958): Az oktatás szervezésének és módszereinek jelenkori problematikája. In: Kiss Árpád (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye.  Budapest, Akadémiai Kiadó, 163-205.

Nagy Sándor (1958): Iskolarendszertani és didaktikai kutatások a Szovjetunióban. Pedagógiai Szemle, 8. 9. sz. 805-816.

Nagy Sándor (1958): Még egyszer a balatonfüredi pedagógiai konferenciáról. Pedagógiai Szemle, 8. 5. sz. 407-415.

Nagy Sándor (1958): Neveléstudományunk elmúlt két éve. Köznevelés.14. 23-24. sz. 539-541.

 

1960-1969

 

Nagy Sándor (1960): A pedagógiai egység kérdése. Pedagógiai Szemle, 10. 3. sz. 185-193.

Nagy Sándor (1960): Emlékezés a pedagógus Apáczai Csere Jánosra. Pedagógiai Szemle, 10. 2. sz. 111-119.

Nagy Sándor (1960): Hozzászólás. Az MTA Társadalmi-Történeti Tudományok Osztálya vezetőségének beszámolója. 9. Pedagógia. Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei. 3-4. sz. 217-218., 236-238.

Nagy Sándor (1960): Közoktatásügyünk és hazai pedagógiánk új feladatok előtt. In: Nagy Sándor - Kiss Árpád (szerk.) és mtsi: Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1959. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. Budapest, Akadémiai Kiadó 31-62.

Nagy Sándor (1960): Megemlékezések Apáczai Csere Jánosról a Román Népköztársaságban. Pedagógiai Szemle, 10. 2. sz. 169-170.

Nagy Sándor (1960): Nagy László felfogása az oktatás lényegéről és szerkezetéről. Pedagógiai Szemle, 10. 5. sz. 412-430.

Nagy Sándor (1961): A Magyar Pedagógia új feladatok előtt. Magyar Pedagógia, 61. 1. sz. 1-5. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00057/mp_1961_001.pdf  Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1961): A pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani oktatás továbbfejlesztése a tudományegyetemeken. Magyar Pedagógia, 61. 3. sz. 235-250. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00059/mp_1961_003.pdf Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1961): Az oktatás képzés tartalma. In: Bolyai Imréné (szerk.): Időszerű tantervelméleti kérdések. Tanulmánygyűjtemény. Budapest, Központi Pedagógus Továbbképző intézet. 5-28.

Nagy Sándor (1961): Az oktatási folyamatra vonatkozó nézetek történeti alakulása és mai helyzete Doktori értekezés tézisei. Magyar Pedagógia, 61. 4. sz. 442-454. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00060/mp_1961_004.pdf Utolsó letöltés: 2016.05.09.
A tézisek szövege megjelent még: Pedagógiai Szemle, 11. 7-8. sz. 695-706.

Nagy Sándor - Kiss Árpád - Szarka József – Szokolszky István (1961): Az iskolai nevelés és oktatás tartalmi problémái. In: Kiss Árpád – Nagy József és mtsi. (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 1960. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. Budapest, Akadémiai Kiadó, 7-27.

Ábent Ferenc - Nagy Sándor (1962): A pedagógiai kutatás perspektívája. Pedagógiai Szemle, 12. 5. sz. 377-381.

Nagy Sándor (1962): Az oktatási folyamat korszerűsítésének strukturális kérdései. Magyar Pedagógia, 62. 2. sz. 137-150. http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00062/mp_1962_002.pdf  Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1962): Didaktika és metodika. In: Nagy Sándor - Kiss Árpád (szerk.) és mtsi: Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1961. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. Budapest, Akadémiai Kiadó, 9-51.

Nagy Sándor (1963): A konferencia értékelése. Magyar Pedagógia, 63. 1. sz. 101-108. p. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00065/mp_1963_001.pdf  Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1963): A neveléstudomány rendszertani problémái. Tanulmányok a nevelés-tudomány köréből. 1962. Budapest, Akadémiai Kiadó, 9-40.

Nagy Sándor (1963): Az oktatási folyamat értelmezése, és a tanítási órák korszerűsítése. 1-2. Köznevelés. 19. 10.,11. sz. 305-307, 343-344.

Nagy Sándor (1963): Az oktatási folyamat strukturális kérdései. Magyar Pedagógia, 63.1. sz. 2-9. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00065/mp_1963_001.pdf Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1963): Életemről, munkámról... Pedagógiai Szemle, 13. 9. sz. 829-840.

Nagy Sándor (1963): Gondolatok az oktatási folyamat dialektikájáról. Pedagógiai Szemle, 13. 7-8. sz. 597-613.

Nagy Sándor (1964): Emlékezés Makarenkóra. Magyar Tudomány, 71. 7. sz. 412-419. URL: http://real-j.mtak.hu/164/1/MATUD_1964.pdf Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1965): A didaktika fejlődése. In: Simon Gyula (szerk.): Nevelésügyünk húsz éve. Tanulmányok a magyar népi demokrácia neveléstörténetéből. Budapest, Tankönyvkiadó, 109-150.

Nagy Sándor (1965): A kandidátusi vizsgakövetelményekről. Magyar Pedagógia, 65. 1. sz. 3-16. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00072/mp_1965_001.pdf  Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1965): A pedagógiai egység kérdése. In: Nevelőtestületi egység - közösségi nevelés. Szempontok az 1965. áprilisi nevelési értekezlet témájához. Budapest, Országos Pedagógiai Intézet, 17-27.

Nagy Sándor (1965): A tanulói aktivitás Nagy László pedagógiájában. In: Jausz Béla - Faludi Szilárd - Zibolen Endre (szerk.): A munkára nevelés hazai történetéből. Budapest, Akadémiai Kiadó, 371-406.

Nagy Sándor (1965): Az oktatási folyamat metodikai problémái a pedagógia egyetemi oktatásában. In: Nagy Sándor - Kiss Árpád (szerk.) és mtsi: Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1964. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. Budapest, Akadémiai Kiadó, 201-235.

Nagy Sándor (1965): Új jelenségek a didaktikában. Köznevelés. 22. 13-14. sz. 521-525.

Nagy Sándor (1966): Az iskolai megfigyelések szervezési és metodikai problémái az egyetemen tolyó tanárképzésben. Magyar Pedagógia, 66. 1. sz. 36-45. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00075/mp_1966_001.pdf Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1966): Bevezető. In: Vág Ottó (sajtó alá rend.) Korszerű módszerek és eszközök az iskolareform szolgálatában. Az ELTE Neveléstudományi Tanszékének 1965. április 15-én tartott tudományos ülése. (Pedagógiai közlemények, 4.) Budapest, Tankönyvkiadó, 13-21.

Nagy Sándor (1966): Emlékezés Makarenkóra. In: Boros Ferenc (szerk.): Makarenkóra emlékezünk! Emlékülés. Budapest, 1964. máj. 22-23. Beszámoló, előadások. Budapest, Táncsics Kiadó, 159-168.

Nagy Sándor (1966): Ismerkedés az angol pedagógiai kutatásokkal.  Pedagógiai Szemle, 16. 3. sz. 237-249.

Nagy Sándor (1967): A pedagógiai egység kérdése. In: Csiby Sándor (összeáll.) Felnőttnevelés. Szöveggyűjtemény a tanítóképző intézetek népművelő-könyvtár szakos hallgatói részére. Budapest, Tankönyvkiadó, 39-46. p.

Nagy Sándor (1967): A pedagógiai felkészítés rendszerének tökéletesítése a tudományegyetemen. Felsőoktatási Szemle, 15. 9. sz. 534-540.

Nagy Sándor (1967): A pedagógiai felkészítés rendszerének tökéletesítése a tudományegyetemen. Felsőoktatási Szemle, 15. 9. sz. 534-540.

Nagy Sándor (1967): A szovjet kutatások és a modern didaktikai felfogás. Köznevelés, 23. 23. sz. 899-903.

Nagy Sándor (1967): Találkozások híres programozókkal Angliában. Köznevelés, 24. 13-14. sz. 541-545.

Nagy Sándor hozzászólása [az egyetemi tanárképzésről szóló vitához]. (1967) In: Balogh Sándor - Székely György (szerk.): Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Évkönyve 1967. Az egyetemen folyó tanárképzés a reform tükrében. Budapest, ELTE, 95-106.

Kiss Árpád - Nagy Sándor (1968): Készülő Pedagógiai Lexikonunk. Magyar Pedagógia, 68. 1. sz. 127-130. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00081/mp_1968_001.pdf Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1968): A „Didaktika” című tárgy új egyetemi programjáról. Felsőoktatási Szemle, 17. 9. sz. 547-552.

Nagy Sándor (1968): A didaktika alapfogalmai és a tanítási óra felépítésének kérdései. Kandidátusi értekezés tézisei. Pedagógiai Szemle, 6. 1-2. sz. 164-170.

Nagy Sándor (1968): A szovjet pedagógia hatása Magyarországon. Pedagógiai Szemle, 18. 3. sz. 193-201.

Nagy Sándor (1968): A szovjet Pedagógiai Akadémia jubileumi ülése. 1968. II. 6-8. Köznevelés. 24. 7-8. sz. 260-262.

Nagy Sándor (1968): A tanítási óra korszerűsítésének pedagógiai, didaktikai kérdései. In: Fővárosi Pedagógiai Tanácskozás. 1968. máj. 23-25. Budapest, Táncsics Kiadó,132-148.

Nagy Sándor (1968): Ahogy az egyetemisták látják. Köznevelés. 24. 3. sz. 91-93.

Nagy Sándor (1968): Neveléselméleti kutatások nyomában Nyugaton. In: Nagy Sándor - Kiss Árpád (szerk.) és mtsi: Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1967. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. Budapest, Akadémiai Kiadó, 289-321.

Nagy Sándor (1969): A didaktikai kutatások helyzete és a további feladatok. Pedagógiai Szemle, 18. 7-8. sz. 604-618.

Nagy Sándor (1969): Az oktatási folyamat korszerűsítési lehetőségei. Az általános iskolából a középiskolába való átmenet problémái. Magyar Pedagógia, 69. 4. sz. 369-381. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00086/mp_1969_004.pdf Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1969): Nagy László. In: Vág Ottó: Válogatott fejezetek a nevelés történetéből. Kézirat. Budapest, ELTE BTK, Tankönyvkiadó, 186-193.

 

1970-1979

 

Nagy Sándor (1970!1971): A tanulók munkájának értékeléséről - általános didaktikai szempontból. In: Balogh László (szerk.): Mérés, értékelés, osztályozás. Budapest, OPI - Magyar Pedagógiai Társaság, 22-34.

Nagy Sándor (1970): A lenini ismeretelmélet és a modern didaktikai koncepció. Magyar Pedagógia, 70. 1. sz. 1-12. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00087/mp_1970_001.pdf  Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1970): A magyar pedagógiai lexikon munkálatairól. Magyar Pedagógia, 70. 3. sz. 316-318. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00089/mp_1970_003.pdf Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1970): A megbeszélés (beszélgetés mint oktatási módszer. A szeminárium és a vita mint tanítási-tanulási módszer. In: Szöveggyűjtemény a politikai pedagógia tanulmányozásához. 4. Budapest, Magyar Szocialista Munkáspárt KB Politikai Főiskolája, 148-152. p.

Nagy Sándor (1970): A neveléstudomány helyzete, feladatai, intézményei, kapcsolatai más tudományokkal. Köznevelés. 26. 21. sz. 21-26.

Nagy Sándor (1970): A szemléltetés mint módszer. In: Szöveggyűjtemény a politikai pedagógia tanulmányozásához. 4. Budapest, Magyar Szocialista Munkáspárt KB Politikai Főiskolája. 108-116.

Nagy Sándor (1970): Az oktatási folyamat szerkezete. In: Szöveggyűjtemény a politikai pedagógia tanulmányozásához. Magyar Szocialista Munkáspárt KB Politikai Főiskolája. 2. Budapest, Kossuth Kiadó, 128-153.

Nagy Sándor (1970): Huszonöt éve a szocialista pedagógia útján... Magyar Pedagógia, 70. 2. sz. 121-125. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00095/mp_1972_002.pdf  Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1970): Learning and teaching. Annales Univ. Scientiarum Budapestinensis Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Paedagogica et Psychologica. 1. 3-10.

Nagy Sándor (1970): Modern technikai eszközök nevelésmódszertani kérdései. Magyar Pedagógia, 70. 4. sz. 333-346. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00090/mp_1970_004.pdf Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1971): A készülő Pedagógiai Lexikonról. Köznevelés. 27. 21. sz. 13-15.

Nagy Sándor (1971): Időszerű gondolatok Nagy László pedagógiájában. Budapesti Nevelő, 7. 4. sz. 41-50.

Nagy Sándor (1971): Modern technikai eszközök nevelésmódszertani kérdései. Hevesi Művelődés. 1. sz. 17-26.

Nagy Sándor (1971): Modern technikai eszközök nevelésmódszertani kérdései. Tévépedagógia, 7. 4. sz. 45-63.

Nagy Sándor (1972): A pedagógia tárgyának jelenkori problematikája.  In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 1971. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. Budapest, Akadémiai Kiadó,161-191.

Nagy Sándor (1972): A tanszéki munka fejlesztésének időszerű kérdései a tudományegyetemeken. In: Széchy Éva (szerk.): A tanszéki képző nevelőmunka korszerűsítése. (A 3. Országos Felsőoktatási Nevelési Konferencia szekció ülései, 2.) Budapest, Felsőoktatási Pedadagógiai Kutatóközpont, 9-27.

Nagy Sándor (1972): A tudományos-technikai forradalom és a nevelési módszerek összefüggései. In: Ráth Szabolcsné (összeáll.): Az Eötvös Loránd Tudományegyetem évkönyve. Budapest, ELTE, 209-229.

Nagy Sándor (1972): Az értelmi nevelés. In: Horváth Lajos - Nagy Sándor (szerk.): Neveléselmélet. Egyetemi jegyzet. Kézirat. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Tankönyvkiadó, 137-148. p.

Nagy Sándor (1972): Az oktatás korszerűsítésével kapcsolatos kutatás két fázisa. Magyar Pedagógia, 72. 1. sz. 11-14. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00094/mp_1972_001.pdf Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1972): Die Entwicklung der ungarischen Padagogik im letz-ten Vierteljahrhundert /1945-1970/ In: Annales Univ. Scientiarum Budapestinensis Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Paedagogica et Psychologica. 3. sz. 79-93.

Nagy Sándor (1972): Időszerű gondolatok Nagy László pedagógiájában. Magyar Pedagógia, 72. 4. sz. 405-413. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00097/mp_1972_004.pdf Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1972): Pensées actueiles dans la pédagogie de László Nagy. In: Annales Univ. Scientiarum Budapestinensis Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Paedagogica et Psychologica. 3. sz. 21-31. p.

Nagy Sándor - Bábosik István - Falus Iván - M. Nádasi Mária (1972): Nevelés és neveléstudomány. In: Horváth Lajos - Nagy Sándor (szerk.): Neveléselmélet. Egyetemi jegyzet. Kézirat. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Tankönyvkiadó, 5-28.

Nagy Sándor (1973): A korszerűség értelmezése az oktatásban. In: Zrinszky László (szerk.): Korszerű műveltség, tananyag-korszerűsítés. Az Országos Pedagógiai Intézet 10 éves fennállása alkalmából rendezett tudományos ülésszak előadásai 1972. december. (Az OPI Tudományos Bizottságának közleményei) Budapest, 20-30.

Nagy Sándor (1973): A tantervi kutatások és az oktatáselmélet jövője. Pedagógiai Szemle, 23. 1. sz. 13-24.p.

Nagy Sándor (1973): A tantervi kutatások és az oktatáselmélet jövője. Részletek a Pedagógiai Szemlében megjelent cikkből. Pedagógiai stúdium. 1. sz. 14-16.

Nagy Sándor (1973): Az általános iskolából a gimnáziumba való átmenet problémáinak vizsgálata. In: Kiss Árpád (szerk.): Neveléstudomány és folyamatos korszerűsítés. Tanulmányok az Országos Pedagógiai Intézet vizsgálatai alapján. Budapest, Akadémiai Kiadó, 148-198.

Nagy Sándor (1973): Iskolai élet és megterhelés. Pedagógiai Szemle, 23. 6. sz. 531-537.

Nagy Sándor (1973): Kísérlet a pedagógiai kutatási módszerek definiálására és felosztására. In: Petrikás Árpád - Zrinszky László (szerk.): A nevelés problémáinak kutatási módszerei és technikája. (A Magyar Pedagógiai Társaság Neveléselméleti Szakosztályának és az Orosz Szocialista Föderatív Köztársaság Pedagógiai Társaságának sorozata, 1.) Budapest - Moszkva, Athenaeum ny. 13-22.
A mű megjelent oroszul is Metodika i tehnika isziedovanija problem kollektivnogovoszpitaníja címmel.

Nagy Katalin - Nagy Sándor (1974): A nevelési tervek és a tantervek integrálása. Vita az MTA Pedagógiai Bizottságában. Magyar Pedagógia, 74. 4. sz. 407-412. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00104/mp_1974_004.pdf Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1974): A nevelési terv és a tanterv integrálásának kérdései. Pedagógiai Szemle, 24. 12. sz. 1077-1087.

Nagy Sándor (1974): Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Nevelési Bizottságának munkája. Felsőoktatási Szemle, 23. 12. sz. 754-761.

Nagy Sándor (1974): Az ELTE Neveléstudományi Tanszékén folyó kutatások fő irányai: az oktatási folyamat szerkezetét illető vizsgálatok szempontjai. In: Veczkó József (szerk.): Pedagógiai kutatások az iskolai oktatási rendszer és szerkezet fejlesztésének szolgálatában. (Szegedi Nyári Egyetem, 11.) Szeged, TIT Csongrád megyei Szervezete, 277-293.

Nagy Sándor (1974): Iskola és képességfejlesztés. Pedagógiai Szemle, 24. 4. sz. 330-339.

Nagy Sándor (1975): New Relations in the Conception and Planning of the Educational Process. In: Annales Univ. Scientiarum Budapestinensis Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Paedagogica et Psychologica.. 4. 3-16.

Nagy Sándor (1975): Új lehetőségek az oktatási folyamat szervezésében. Magyar Pedagógia, 75. 1. sz. 6-17. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00105/mp_1975_001.pdf Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1975): Újabb kutatások a felsőfokú oktatási folyamat pedagógiai vonatkozásaiban. In: Palovecz János (szerk.): Bevezetés a felsőoktatásba. Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont, Magyar Pedagógiai Társaság. 85-113.

Nagy Sándor (1976): A korszerű taneszközök kialakítását befolyásoló didaktikai tényezők. Magyar Pedagógia, 76. 4. sz. 319-330. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00111/mp_1976_004.pdf Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1976): L'importance des formes de connaissance par déduction dans I'enseignement. In: Annales Univ. Scientiarum Budapestinensis Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Paedagogica et Psychologica  5. 5-10. p.

Nagy Sándor (1976): Műfaji és terminológiai kérdések a készülő tantervekben. Pedagógiai Szemle, 26. 6. sz. 500-513.

Nagy Sándor (1977): Ajánló sorok a Pedagógiai Lexikonhoz.  Magyar Pedagógia, 77. 2. sz. 247-253. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00113/mp_1977_002.pdf Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1977): Hatvan év, amely megváltoztatta a világot. Magyar Pedagógia, 77.  3-4. sz. 323-327. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00114/mp_1977_003_004.pdf Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1977): Ogorodnyokiv, I. T. 1900-1976. Pedagógiai Szemle, 27. 1. sz. 79-80.

Nagy Sándor (1977): Tanterv, tanítás, iskolaszerkezet. Pedagógiai szempontok köznevelési rendszerünk továbbfejlesztésében. Köznevelés. 33. 1. sz. 10-11.

Nagy Sándor (1977): Új fejlemények az oktatás elméletében. In: Nagy Sándor (sajtó alá rend.): Vizsgálatok a nevelés-oktatás korszerűsítésével kapcsolatban. (Pedagógiai közlemények 18.) Budapest, Tankönyvkiadó, 11-54.

Nagy Sándor (1978): A modern tantervelméleti koncepció körvonalai a szovjet didaktikában. Felsőoktatási Szemle. 27. 2. sz. 120-125.

Nagy Sándor (1978): Új didaktikai törekvések. Budapesti Nevelő, 14. 3. sz. 22-30.

Nagy Sándor - Salamon Zoltán - Salamon Jenő (1978): A pedagógia és pszichológia tantárgyak tanítása és koordinálása. In: Székely György (szerk.): Az oktatás korszerűsítésének kérdései az ELTE-n, különös tekintettel a tanárképzés helyzetére. Budapest, ELTE, 23-45.

Nagy Sándor (1979). A neveléstudományi tanszéken folyó jelenlegi kutatások vázlatos áttekintése, különös tekintettel, az 1976/77-es tanév munkálataira. In: Tóth Gábor (szerk.) Pedagógia és pszichológia a Szovjetunióban. Előadások. (Pedagógiai közlemények, 22.) Budapest, Tankönyvkiadó, 145-155.

Nagy Sándor (1979): A korszerű didaktika és a tantervek kialakítása. In: Nagy Sándor (vez. szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1977. Tantervi, tantervelméleti tanulmányok. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. Budapest, Akadémiai Kiadó, 30-56. p.

Nagy Sándor (1979): A tanítási-tanulási folyamat tervezésének komplex megközelítése. Magyar Pedagógia, 79. 4. sz. 377-386. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00121/mp_1979_004.pdf  Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1979): Időszerű tantervi-tantervelméleti kutatások. Pedagógiai Szemle, 29. 5. sz. 387-397.

Nagy Sándor (1979): Modern tantervelméleti koncepció körvonalai a szovjet didaktikában. In: Tóth Gábor (szerk.) Pedagógia és pszichológia a Szovjetunióban. Előadások. (Pedagógiai közlemények, 22.) Budapest, Tankönyvkiadó, 39-47.

Nagy Sándor (1979): Outlines of a Modern Concept of Curriculum in Soviet Didactics. In: Annales Univ. Scientiarum Budapestinensis Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Paedagogica et Psychologica. 6. sz. 37-44.

Nagy Sándor (1979): Review of the Researches Continued on the Department of Education, with Especial Regard to the Works in the Term 197611977. In: Annales Univ. Scientiarum Budapestinensis Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Paedagogica et Psychologica. 6. 231-239.

Nagy Sándor (1979): Tervszerűség, tervezés a pedagógus munkában, a hallgatók bekapcsolásának lehetősége, a módszertani szabadság értelmezése és érvényesíthetősége. Előadás. In: Székely György (szerk.): Felkészítés a tanulók munkájának tervezésére és szervezésére a tanítás-tanulás folyamatában. Budapest, ELTE, 95-113.

 

1980-1986

 

Nagy Sándor (1980(!1981)): Az iskolai humántárgyi oktatás metodikai megújulásának szükségessége és feladataink. Előadás és kiegészítés In: Székely György (szerk.): A középiskolai reform és egyetemünk feladatai. (Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Bizottság különkiadványa, 5.) Budapest, ELTE, 184-213.

Nagy Sándor (1980): A nevelési-oktatási folyamat kutatásával kapcsolatos tapasztalatok. Pedagógiai Szemle, 30. 9. sz. 787-797.

Nagy Sándor (1980): Az oktatás szerepe a nevelőiskolában. In: Molnár Zoltán (szerk.): A nevelőiskola. (Szegedi Nyári Egyetem Pedagógia, 17.) Szeged, TIT Csongrád Megyei Szervezet, 23-39. p.

Nagy Sándor (1980): Hivatásra nevelés és tanárképzés. Pedagógusképzés. 1. sz. 17-27.

Nagy Sándor (1980): Új periódus az oktatáselmélet fejlődésében. Magyar Pedagógia, 80. 4. sz. 389-412. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00125/mp_1980_004.pdf Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1981): Az elmúlt évek oktatástechnológiai kutatásainak főbb fejlődési tendenciái; ajánlások a következő évek kutatási koncepciójához. Pedagógiai Technológia, 2. sz. 1-10.

Nagy Sándor (1981): Az iskolai oktatás metodikai megújulásának szükségessége, feladataink a bölcsészkari tanárképzésben. Magyar Pedagógia, 81. 3. sz. 245-257. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00128/mp_1981_003.pdf Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1981): Az oktatástechnológia a neveléstudomány rendszerében.1-2. Audio-vizuális Közlemények. 18. 3-4. sz. 155-174., 5. sz. 275-285. p.

Nagy Sándor (1981): Húsz év után, új feladatok előtt a Magyar Pedagógia. Magyar Pedagógia, 81. 1. sz. 3-12. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00126/mp_1981_001.pdf Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1982): A didaktika mai fejlődési irányai és ezek előzményei Nagy László munkásságában. Budapesti Nevelő,18. 2. sz. 9-20.

Nagy Sándor (1982): Emlékezés Nagy Lászlóra. Születésének 125. évfordulóján. Magyar Pedagógia, 82. 2. sz. 115-126. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00131/mp_1982_002.pdf Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1982): Nagy László didaktikai koncepciójának fő vonásai. Pedagógiai Szemle, 32. 5. sz. 405-417.

Nagy Sándor (1983): A szocialista és a polgári didaktikai felfogások metodológiai különbségei. Pedagógiai Szemle, 33. 2. sz. 100-106.

Nagy Sándor (1983): Az oktatási gyakorlat és a pedagógiai elmélet viszonyának alakulása az utóbbi évtizedekben. Pedagógiai Technológia, 4. sz. 9-16.

Nagy Sándor (1983): Nemzetközi tanácskozás „Az oktatásügy területén folyó ideológiai harc alapvető irányairól, formáiról és módszereiről” Moszkva, 1982. október.  Pedagógiai Szemle, 33. 7-8. sz. 780-783.

Nagy Sándor (1984): Differenciálódó oktatástechnológia. 1-2. Audiovizuális Közlemények. 21. 5. sz. 275-286., 6. sz. 363-373.

Nagy Sándor (1985): A középfokú szakképzés oktatástechnológiai fejlesztésének kérdései.  Audio-vizuális Közlemények, 22.  3-4. sz. 137-139.

Nagy Sándor (1985): A neveléstudomány huszonöt évének tükröződése a Magyar Pedagógiában. Magyar Pedagógia, 85. 4. sz. 369-380. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00145/mp_1985_004.pdf Utolsó letöltés: 2016.05.09.

Nagy Sándor (1985): A számítógépek tanítási-tanulási folyamatban történő alkalmazásának kérdései. Audio-vizuális Közlemények, 22. 3-4. sz. 179-180.

Nagy Sándor (1985): A számítógépes oktatás pedagógiai problematikája. A mikrokomputerek funkciója az oktatásban. In: Szűcs Pál (szerk.): Mikroszámítógépek a tanítási-tanulási folyamatban Magyarországon. Veszprém, Országos Oktatástechnikai Központ, 17-28.

Nagy Sándor (1985): A tanítás-tanulás megváltozott didaktikai koncepciója, új tanítási technológiák megjelenése a két világrendszerben. Pedagógiai Szemle, 35. 1. sz. 3-16.

Nagy Sándor (1985): Előszó. In: Nagy Sándor - Szarka József és mtsi (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1979-1984. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. Budapest, Akadémiai Kiadó, 7-9.

Nagy Sándor (1985): Emlékezés Bóka Lászlóra. Pedagógiai Szemle, 35.12. sz. 1204-1209.

Nagy Sándor (1985): Fináczy Ernő Didaktikája - mai szemmel. Pedagógiai Szemle, 35. 9. sz. 883-893.

Nagy Sándor (1985): Oktatástechnológia tantárgyspecifikus elemzés. Földrajztanítás. 28. 1. sz. 5-15.

Nagy Sándor (1985): Oktatástechnológia: metodikai innovációs törekvések komplex együttese. In: Nagy Sándor - Szarka József és mtsi (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1979-1984. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. Budapest, Akadémiai Kiadó, 29-59.

Nagy Sándor - Szűcs Pál (1985): Mikroszámítógépek iskolában: tapasztalatok és nyitott kérdések. Pedagógiai Szemle, 35. 7-8. sz. 653-666.

 

1986-

Nagy Sándor (1989): Emlékezés Ottó Willmannra.  Pedagógiai Szemle. 39.12. sz. 1205-1214.

Utolsó frissítés: 2016-05-05 16:01:54