mesterek

Ágoston György

1967-es Didaktika c. könyvének egyik lektora

Pedagógiai Szemle felelős szerkesztője a III. év. 3-4. számtól (1953. május). A lapot 1955-től a Pedagógiai Tudományos Intézet adta ki, amelynek Nagy Sándor ekkor az igazgatója. Nagy Sándor a lapnak a III. évf. 1-2. számától szerkesztőbizottság tagja.

 

Beck Rezső

Kapcsolata Nagy Sándorral

Siklósi Községi Polgári Fiúiskola tanára Nagy Sándor osztályfőnöke

 

Életrajzi adatok

felső nép- és polgári iskolákra képesítve a nyelv és történettudományi szakcsoportból és zenéből

a Magyar Néprajzi Társaság tagja, a Magyar Nemz. Szöv. tagja

Az I. világháborúban részt vett mint számvivő-hadnagy

 

Forrás:

 

Bognár Cecil

Kapcsolata Nagy Sándorral

Nagy Sándor az Apponyi Kollégium diákjaiként a szegedi egyetemen hallgatta előadásait

 

Bóka László

a doktori értekezés opponense

 

Elekes Lajos

Nagy Sándor (1962): Az oktatási folyamatra vonatkozó nézetek történeti alakulása és mai helyzete c. kötet egyik lektora

a doktori értekezés opponense

 

Faludi Szilárd

1967-es Didaktika c. könyvének egyik lektora

 

Falus Iván

A Nagy Sándor (1981): Az oktatáselmélet alapkérdései könyv megírásába "bedolgoztak"

ELTE tanszéki munkatárs

Nagy Sándor (1993): Az oktatás folyamata és módszerei c. mű egyik lektora

 

Golnhofer Erzsébet

A Nagy Sándor (1981): Az oktatáselmélet alapkérdései könyv megírásába "bedolgoztak"

ELTE tanszéki munkatárs

 

Gyaraki Frigyes

Nagy Sándor (1982 [! 1983]) : A tanulás pedagógiai kérdései.c. művének egyik lektora

 

Halasy Nagy József

Kapcsolata Nagy Sándorral

Nagy Sándor az Apponyi Kollégium diákjaiként a szegedi egyetemen hallgatta előadásait

Nagy Sándor Halasyt  "lendületes előadónak" nevezte, aki Heidegger és Jaspers filozófiáját adta elő, (Falus, 1986)

 

Imre Sándor

Kapcsolata Nagy Sándorral

Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző-Intézetben való tanulmányai alatt hallgatta előadásait, Népiskolai neveléstan c. tankönyvéből tanult és a tanítóképesítő vizsgájának elnöke is volt.

 

Juhász Béla

Kapcsolata Nagy Sándorral

Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző-Intézetben volt szakmai tanára

 

Kiss Árpád

1967-es Didaktika c. könyvének egyik lektora

 

M. Nádasi Mária

A Nagy Sándor (1981): Az oktatáselmélet alapkérdései könyv megírásába "bedolgoztak"

ELTE tanszéki munkatárs

 

Mérei Ferenc

Kapcsolata Nagy Sándorral

Nagy Sándor belföldi ösztöndíjjal Országos  Neveléstudományi Intézetben (ONI) dolgozik mellette

ONI igazgatója

 

Mester János

Kapcsolata Nagy Sándorral

az Apponyi Kollégiumban Nagy Sándor kollégiumi szakvezetője volt

Nagy Sándor interjújában megjegyezte, Mester János bírálta Rosenberg: A XX. század mítosza című könyvét. (Falus, 1986)

 

Mészáros István

Nagy Sándor (1988): Mába nyúló történelem. c. mű egyik lektora

 

Mészölyné Fehér Katalin

A Nagy Sándor (1981): Az oktatáselmélet alapkérdései könyv megírásába "bedolgoztak"

ELTE tanszéki munkatárs

 

Petri Andrásné

A Nagy Sándor (1981): Az oktatáselmélet alapkérdései könyv megírásába "bedolgoztak"

ELTE tanszéki munkatárs

Nagy Sándor (1993): Az oktatás folyamata és módszerei c. mű egyik lektora

 

Réthy Endréné

A Nagy Sándor (1981): Az oktatáselmélet alapkérdései könyv megírásába "bedolgoztak"

ELTE tanszéki munkatárs

 

Schilling Gábor

Kapcsolata Nagy Sándorral

a szegedi Apponyi Kollégium igazgatója Nagy Sándor tanulmányai idején

 

Sík Sándor

Kapcsolata Nagy Sándorral

Nagy Sándor az Apponyi Kollégium diákjaiként a szegedi egyetemen hallgatta előadásait

 

Somogyi József

Kapcsolata Nagy Sándorral

Szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Filozófia-Pedagógia Tanszékének tanszékvezetője volt Nagy Sándor tanulmányai idején

 

Életrajzi adatok

  1. október 24. Vác – 1948. január 24., Szeged)

tanszékvezető: 1930-1948

 

További forrás:

Laczó Katalin - Galgóczi Anna (1998): Somogyi József emlékkönyv. Szeged, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 184 p.

 

Szarka József

Pedagógiai Tudományos Intézet igazgatója Nagy Sándor után

Nagy Sándor (1962): Az oktatási folyamatra vonatkozó nézetek történeti alakulása és mai helyzete c. kötet egyik lektora

Nagy Sándor (1988): Mába nyúló történelem. c. mű egyik lektora

a doktori értekezés opponense

Nagy Sándor (1981): Az oktatáselmélet alapkérdései c. mű lektora

 

Szohner Sándor

Kapcsolata Nagy Sándorral

Siklósi Községi Polgári Fiúiskola igazgatója Nagy Sándor tanulmányai idején (1907-től igazgató)

 

Életrajzi adatok

  1. 02. 04., Temesújfalu - 1941. 06. 26., Németbóly, Bóly

1934-től Bánáti Sándor

Foglalkozás: 

Forrás:

http://archiv.baralib.hu/?q=bio/11669

Szohner, 1927:10

 

Szűcs Pál

Nagy Sándor (1982 [! 1983]) : A tanulás pedagógiai kérdései.c. művének egyik lektora

 

Váczy Ferenc

Kapcsolata Nagy Sándorral

A Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző-Intézet igazgatója Nagy Sándor tanulmányai alatt.

Atyai jó barátja lett, Nagy Sándor nagyszerű igazgatónak tartotta őt. (Szenczi, 2008:165)

 

Életrajzi adatok

  1. Hajdúszoboszló - 1959.

okl. ref. lelkész, okl. középiskolai tanár, szaktárgyai: vallástan, történet, földrajz (Váczy, 1931)

igazgató 1913-1949

 

Váczy Ferenc domborműve a tanítóképző falán (Csikai Márta szobrászművész alkotása)

 

Várkonyi Hildebrand Dezső

Kapcsolata Nagy Sándorral

Nagy Sándor az Apponyi Kollégium diákjaiként a szegedi egyetemen hallgatta előadásait

könyvtári hagyatékában megtalálható Nagy Sándor (1967) Didaktika c. műve

 

 

 

 

 

 

Utolsó frissítés: 2016-05-05 16:01:31