Róla szól

Nagy Sándorról szóló publikációk (időrendben)

Összeállította: Dömsödy Andrea

Nagy Sándor (1963): Életemről, munkámról ... Pedagógiai Szemle, 13. 9. sz. 829-840.

Nagy Sándor - Gábor István (riporter, 1978): Kutatások a Tudományegyetemen. Magyar Nemzet, 34. márc. 22. 8.

Nagy Sándor - Deregán Gábor (riporter, 1982): Hogy érzi magát professzor úr?  Pedagógiai. Lapok, 38. 1-2. sz.  5.

Nagy Sándor 70 éves. (1986) Magyar Pedagógia, 86. 1. sz. 3-7. p. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00146/mp_1986_001.pdf
Utolsó letöltés: 2016.04.29.

Válogatott bibliográfia. 1952 - 1985. Nagy Sándor. (1986) Magyar Pedagógia, 86. 1. sz. 8-15. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00146/mp_1986_001.pdf
Utolsó letöltés: 2016.04.29.

Horváth Márton (1986): Egy elkötelezett kutató munkásságának évtizedei. A 70 éves Nagy Sándor professzor köszöntése. Pedagógiai Szemle, 36. 4. sz. 402-406.

Nádasi Mária, M. (1986): Születésnapi köszöntő. Egyetemi Lapok,

Falus Iván (1986): Interjú a hetven éves Nagy Sándor professzorral. [Videofelvétel] ELTE Neveléstudományi Tanszék, Budapest

Muzsayné Szilágyi Erzsébet - Varga Kovács Amarilla (összeáll., 1986): Nagy Sándor pedagógiai publikációinak bibliográfiája. Magyar Pedagógiai Társaság Elnöksége -  MTA Pedagógiai Bizottsága - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest,  29 p.

Petriné Feyér Judit (1994): Elhunyt Nagy Sándor egyetemi tanár, a neveléstudományok doktora. Köznevelés, 50. 41. sz. 4.

Szarka József (1994-95): Nagy Sándor 1916-1994. ELTE Tájékoztó, dec-jan., 39-41.

Nagy Sándor professzorra emlékezünk. (1995) Új Pedagógógiai Szemle. 45. 8. sz. 107-109.

Pukánszky Béla (1995): Nagy Sándor. (1916-1994) Magyar Pedagógia. 95. 1-2. sz. 3.

Petriné Feyér Judit: Nagy Sándor In: Báthory Zoltán - Falus Iván (főszerk.): Pedagógiai lexikon. II. köt. I-Ny. Budapest, Keraban, 535-536.

Petriné Feyér Judit - Szabolcs Éva (1998): Nagy Sándor. 1916-1994. OPKM, Budapest, 45 p.

Petriné Feyér Judit - Szabolcs Éva (1999): Nagy Sándor. [a bibliográfiát összáll. Szilágyi Erzsébet és Varga Kovács Amarilla] OPKM, Budapest, 91 p.

Bábosik István (2006): Az iskolateremtő Nagy Sándor. In: A székesfehérvári Kodolányi János Főiskola Pedagógiai Intézetének évkönyve. 2004/2005., Kodolányi Főiskola, Székesfehérvár, 48-51.

Nádasi Mária, M. (2006): A gyakorló pedagógus Nagy Sándor. Pedagógusképzés. 1-2. sz. 105-109.

Szabolcs Éva (2007): Pedagógiatörténeti lehetőségek Nagy Sándor professzor életművének feldolgozására. In: Bábosik István (szerk): Pedagógia és személyiségfejlesztés. Okker, Budapest, 521-530. p.

Dr. Nádasi Mária beszéde a teremavató ünnepségen. (é.n.) In: Nagy Sándor terem, Bp., ELTE PPK,  URL: http://ppk.elte.hu/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=482:dr-nadasi-maria-beszede-a-terem-avato-uennepsegen&catid=327:nagy-sandor&Itemid=652 Utolsó letöltés: 2016.05.03.

Nagy Sándor a pedagógus. (é.n.) URL: Nagy Sándor terem, Bp., ELTE PPK,http://ppk.elte.hu/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=481:nagy-sanodorrol&catid=327:nagy-sandor&Itemid=652 Utolsó letöltés: 2016.05.03.

Utolsó frissítés: 2016-05-09 14:30:01