források

Báthory Zoltán /1992/: Tanulók, iskolák - különbségek.  Tankönyvkiadó, Budapest

Ballér Endre /1996/: Tantervelméletek Magyarországon a XIX-XX. században. OKI, Budapest

Benke-Nagy Sándor /1992/: Utam a pedagógusi hivatásig - és tovább: a neveléstudományig. "Iskoláim története" – befejezetlen kézirat. (Nagy Sándor ebben a munkájában használja először édesanyja családi nevét előnévként.)

Erős Ferenc /1989/: A marginális identitás problémája Mérei Ferenc életművében In: Mérei Ferenc emlékkönyv, Budapest, 27-31.

Falus Iván /1986/: Interjú a hetven éves Nagy Sándor professzorral. Videofelvétel, ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék, Budapest

Golnhofer Erzsébet /1991-1994/: Pedagógiai nézetek Magyarországon 1945 és 1948 között - kandidátusi disszertáció, kézirat

Horváth Lajos-Nagy Sándor szerk. /1972/: Neveléselmélet- Tankönyvkiadó, Budapest

Jáki László (1993): A magyar neveléstudomány forrásai. Budapest, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,

Karády Viktor-Valter Csilla /1990/: Egy országos vonzáskörű szegedi főiskola. A Polgári Iskolai Tanárképző diplomásai 1928-195o - Móra Ferenc Múzeum, Szeged

Kardos József (1997): Országos Neveléstudományi Intézet. In: Báthory Zoltán - Falus Iván (főszerk.): Pedagógiai lexikon. III. köt. O-Zs. Budapest, Keraban, 76-77.

Knausz Imre (1997): Pedagógiai Tudományos Intézet. In: Báthory Zoltán - Falus Iván (főszerk.): Pedagógiai lexikon. III. köt. O-Zs. Budapest, Keraban, 159-160..

Lénárd Ferenc /1989/: A lélektan útjai - Akadémiai Kiadó, Budapest

László Ferenc (2015.06.20): Váczy Ferenc-dombormű In: Aerdna - Göröntsér Vera (főszerk.): Köztérkép. URL: https://www.kozterkep.hu/~/25655/Vaczy_Ferenc_dombormu_Nagykoros_1982.html# Utolsó letöltés: 2016.05.06.

Muzsayné Szilágyi Erzsébet - Varga Kovács Amarilla /1986/: Nagy Sándor pedagógiai publikációinak bibliográfiája - OPKM; Budapest

Nádasi Mária /1986/: Születésnapi köszöntő - Egyetemi Lapok

Nagy Sándor /1943/: Kemény Zsigmond és az erkölcsi világ - Budapest, 1943

Nagy Sándor /1953/: A tanítási óra felépítése és elemzése - Tankönyvkiadó, Budapest

Nagy Sándor-Kelemen László /1954/: Didaktika - Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, Budapest

Nagy Sándor /1956/: A didaktika alapjai - Akadémiai Kiadó, Budapest

Nagy Sándor /1957/: Didaktika - Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, Budapest

Nagy Sándor /1958/: Didaktika - Tankönyvkiadó, Budapest

Nagy Sándor /1960/: Az oktatás elmélete - Tankönyvkiadó, Budapest

Nagy Sándor /1961/: A magyar pedagógiai új feladatok előtt - Magyar Pedagógia, 1.sz.

Nagy Sándor /1962/: Az oktatási folyamatra vonatkozó nézetek történeti alakulása és mai helyzete - Akadémiai Kiadó, Budapest

Nagy Sándor /1963/: Életemről, munkámról... , Pedagógiai Szemle 9.sz. 829-840.

Nagy Sándor - Piry József /1964/: Didaktika -Tankönyvkiadó, Budapest

Nagy Sándor /1967/: Didaktika - Tankönyvkiadó, Budapest

Nagy Sándor szerk. /1972/: Nagy László válogatott pedagógiai művei - Tankönyvkiadó, Budapest

Nagy Sándor /1978/: A pedagógia alapjai - Tankönyvkiadó, Budapest

Nagy Sándor /1981/: Az oktatáselmélet alapkérdései - Tankönyvkiadó, Budapest

Nagy Sándor /1982/: Oktatástechnológia a neveléstudomány rendszerében - OOK, Veszprém

Nagy Sándor /1983/: A tanulás pedagógiai kérdései - OOK, Veszprém

Nagy Sándor /1988/: Mába nyúló történelem: a harmincas évek pedagógiai irányai - Tankönyvkiadó, Budapest

Nagy Sándor /1993/: Az oktatás folyamata és módszerei - Volos Kiadó, Budapest

Nagy Sándor 70 éves. (1986) Magyar Pedagógia, 86. 1. 3-7. p. URL: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00146/mp_1986_001.pdf Utolsó letöltés: 2016.04.29.

Nagy Sándor professzorra emlékezünk /1995/ - Új Pedagógiai Szemle 8. 107.o.

Pataki Ferenc /1989/: Elnöki megnyitó - in: Mérei Ferenc emlékkönyv, Budapest, 2o-23.l

Polyák Petra /2013/: A Pécsi Tanárképző Főiskola egyetemi karrá válása és az egységes, egyetemi szintű tanárképzési kísérlet. In: Lengvári István és Polyák Petra (szerk.): A pécsi bölcsészkar bölcsője. A Pécsi Tanárképző Főiskola egyetemi karrá válása és az egységes, egyetemi szintű tanárképzési kísérlet.  Pécs, PTE BTK,  13-28. p., URL: itt elérhető Utolsó letöltés: 2016.04.28.

Pukánszky Béla /1995/: Nagy Sándor 1916-1994 - Magyar Pedagógia, 1-2.sz.

Szohner Sándor (közli, 1927): A Siklósi Községi Polgári Fiúiskola értesítője az 1926-7. tanévről. Siklós, Siklós-Drávavölgyi Könyvnyomda,

Szohner Sándor (közli, 1928): A Siklósi Községi Polgári Fiúiskola értesítője az 1927-28. tanévről. Siklós,  Cserni János Drávavölgyi Könyvnyomdája

Szohner Sándor (közli, 1929): A Siklósi Községi Polgári Fiúiskola 1928-29. tanévi értesítője. Siklós, Cserni János Drávavölgyi Könyvnyomdája

Szohner Sándor (közli, 1930): A Siklósi Községi Polgári Fiúiskola 1929-30. tanévi értesítője. Siklós, Cserni János Drávavölgyi Könyvnyomdája

Szarka József /1994-95/: Nagy Sándor 1916-1994 - ELTE Tájékoztató, Budapest, december-január, 39-41.l.

Szenczi Árpád (2008): A nagykőrösi tanítóképzés szellemiségének történeti rekonstrukciója, Doktori (PhD) értekezés, Veszprém, Pannon Egyetem Nyelvtudományi és Neveléstudományi Doktori Iskola,  URL: http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/2007/Szenczi_Arpad_dissertation.pdf Utolsó letöltés: 2016.05.03.

Szutorcsik Erika /1996/: A filozófia-pedagógia szakos tanárok képzése a szegedi Apponyi Kollégiumban 193o-1949 - szakdolgozat, ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék,

Tóth Gábor/1992/: Az Apponyi Kollégium hallgatói - Magyar Pedagógia 4.sz.

Tóth Gábor /1993/: A szegedi Apponyi Kollégium - Pedagógusképzés 13o-168.l.

A köznevelés fejlesztését szolgáló pedagógiai kutatások terve 1973-1990- Magyar Pedagógia 1974/1.sz. 3-16.l.

Váczy Ferenc (szerk., 1931): A Nagykörösi és Dunamelléki Református Tanítóképző-Intézet Értesítője az 1930-31. tanévről, Nagykőrös, Dajka Lajos Könyvnyomdája

Váczy Ferenc (szerk., 1932): A Nagykörösi és Dunamelléki Református Tanítóképző-Intézet Értesítője az 1931-32. tanévről, Nagykőrös, Híradó Nyomda

Váczy Ferenc (szerk., 1933): A Nagykörösi és Dunamelléki Református Tanítóképző-Intézet Értesítője az 1932-33. tanévről, Nagykőrös, Dajka Lajos Könyvnyomdája

Váczy Ferenc (szerk., 1934): A Nagykörösi és Dunamelléki Református Tanítóképző-Intézet Értesítője az 1933-34. tanévről, Nagykőrös, Híradó Nyomda

Váczy Ferenc (szerk., 1935): A Nagykörösi és Dunamelléki Református Tanítóképző-Intézet Értesítője az 1934-35. tanévről, Nagykőrös, Dajka Lajos Könyvnyomdája

Vonyó József (szerk., 2000): Város a Tenkes alján. Siklós évszázadai. Siklós, Siklós Város Önkormányzata, URL: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Siklos/ Utolsó letöltés: 2016.05.06.

Zibolen Endre - Tóthné Környei Márta: Pedagógiai lecikonok és enciklopédiák In: Báthory Zoltán - Falus Iván (főszerk.): Pedagógiai lexikon. III. köt. O-Zs. Budapest, Keraban, 148-150.

Utolsó frissítés: 2016-05-05 16:02:23