Pedagógiai Tudományos Intézet (PTI)

1954 - 1959.

Nagy Sándor   1954 és 1959 között a Pedagógiai Tudományos Intézet megszervezője, igazgatója volt. Emellett félállásban továbbra is tanított az ELTE Neveléstudományi Tanszékén.

Határtalan lelkesedéssel és energiával szervezte a neveléstudomány egészét, igyekezett a pedagógia presztízsét megteremteni, megőrizni, védeni. Szakmai tekintélye és hihetetlen munkabírása alapján ő volt erre a feladatra a kiválasztott. Megszervezte a Pedagógiai Tudományos Intézetet, igazgatója volt 1954-59 között.

Az intézetről

“Neveléstudományi kutatóintézet és tantervfejlesztő központ Budapesten 1954-1962 között. Az Országos Neveléstudományi Intézet felszámolása 1950-ben visszavetette a pedagógiai kutatásokat, a tantervek és törvények kidolgozása pedig az Oktatási Minisztérium feladata lett. A Pedagógiai Tudományos Intézet létesítéséről - az 1953 óta követett realistább politikának megfelelően - a kommunista párt politikai bizottsága döntött, megszervezése a Minisztertanács 2113/39/1954. sz. határozata alapján történt. Keretei között a következő részlegek működtek: neveléselméleti, neveléstörténeti, pszichológiai, társadalomtudományi, természettudományi, alsó tagozatos, tanítóképzős kutatócsoport. Feladatai közé tartozott a tantervek és nevelési tervek kidolgozása, valamint különböző oktatásügyi dokumentumok - így az 1961. évi közoktatásii törvény - megalkotásához a szakmai háttér biztosítása. Igazgatója 1954-1959 között Nagy Sándor, 1959-1962 között Szarka József volt. 1962-ben megszűnt, jogutódja az Országos Pedagógiai Intézet lett.” (Knausz, 1997:159)

 

További információ:

Nagy Sándor (1956): A PTI tevékenységéről. Köznevelés. 12. 1. sz. 1-4.

Nagy Sándor (1958): A PTI hároméves perspektivikus kutatási terve. Irányelvek. Pedagógiai Szemle, 8. 9. sz. 868-870.

 

A Pedagógiai Szemle az 1955-ben megjelent 1. számtól, vagyis az V. évfolyamtól a XII. évf. (1962) 7-8. számig, az intézet megszűnéséig Pedagógiai Tudományos Intézet folyóirata.

1955 előtt a minisztérium adta ki.

Utolsó frissítés: 2016-05-09 13:37:28