Polgári iskolai tanulmányok

1926-1930

Az elemi iskola első négy osztályának elvégzése után Nagy Sándor a siklósi polgári iskolában folytatta tanulmányait, először bejáróként, majd szülei anyagi áldozatvállalása lehetővé tette, hogy  koszt-kvartélyra egy siklósi pedagóguscsaládhoz kerüljön. A kiváló képességű fiú  az új környezetben is megállta helyét; tanulmányait kitűnően folytatta, és a városias életmód a mindennapi életben is kínált  elsajátítani valót számára.  Szállásadónője  "dícséretére legyen mondva, nemcsak  kvártélyt és kosztot biztosított  számunkra, hanem a jó modorra is igyekezett megtanítani...nagyon helyesen abból indult ki, hogy nemcsak tudni kell a viselkedés  alapvető szabályait, hanem gyakorolni is szükséges....Megmagyarázta például, hogyan kell fogat mosni....majd személyesen megszemlélte, éspedig ismételten, hogy a szép szeptemberi reggelben a hátsó udvaron  a szilvafa alatt álló lavorókban  hogyan hajtjuk végre N. Jankó lakótársammal együtt az útmutatást... azt is megtanultam, hogy kézcsók csak meghatározott koron felüli hölgyeknek jár, férfiaknak semmilyen körülmények között  és soha." (Benke-Nagy, 1992:58-60)

 

A kisvárosi polgári iskolai években már elkerült a szülői házból - hogy ne legyen naponta kilométereket gyalogló bejáró - és egy kedves pedagógus családnál lakott (mai kifejezéssel albérletben) egy társával együtt.

 

Adatok az értesítőkből

 • “Tanulóanyagunk az első osztályban gyönge volt, a többi osztályokban általánosságban meg volt e tekintetben a kellő színvonal.” (Szohner, 1927:2)
 • osztályfőnök: Beck Rezső
 • tanárai:

 

 

I. oszt.

(10-11. p.)

II. oszt.

(16-17. p.)

III. oszt.

(13-14. p.)

IV. oszt

(12-13. p.)

természetrajz

Beck Rezső

-

-

mennyiségtan

Beck Rezső

tornajáték

Beck Rezső

-

-

-

torna

Pál Károly

rajz, kézimunka

Pál Károly

ének

Eifred Ágost

Beck Rezső

történet

-

Eifred Ágost

magyar

Kováts Károlyné sz. Beregszászy Ilona

Szohner Sándor

Eifred Ágost

földrajz

Kováts Károlyné sz. Beregszászy Ilona

Beck Rezső

Patonay Sándor

-

német

-

Szohner Sándor

gazdaságtan

-

Vöröss László

közgazdaságtan

-

-

-

Eifred Ágost

fizika

-

-

Vöröss László

-

vegytan

-

-

-

Vöröss László

egészségtan

-

-

-

Márkus Miksa

 

 • tanulmányi eredmény
  • I. oszt: jeles (egyedüliként a 45 fős osztályban) (20. p.)
  • II. osztály: jeles (négyedmagával az osztályból) (20-21. p.)
  • III. osztály: jeles (harmadmagával a 36 fős osztályban) (17. p.)
  • IV. osztály: jeles (harmadmagával) (16. p.)

 

 • jutalomkönyv
  • I. oszt: “általános jó előmenetel és viselet jeléül” (9. p.)
  • II. osztály: “előmenetel és viselet jutalmául”
  • IV. osztály: “ügybuzgó önképzőköri munkásságukért” + “előmenetel és viselet jutalmául”(11. p.)

 

 • pénzjutalom
  • III. osztály: “előmenetel és viselet jutalmául” (7. p.)

 

 • Országos Takarékossági Propaganda Bizottság pályázatán 10 P-t nyert Takarékosság tárgyú dolgozatával (11. p.)

 

 • Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület
  • II. osztály: ő az egyik intéző (13. p.)
  • III. osztály: ő az egyik intéző (12. p.)
  • IV. osztály: ifjúsági elnök; a karácsonyi kiállítás megnyitóján szaval gr. Benyovszky Móric elnök előtt (9. p.)

 

 • Petőfi sándor önképzőkör
  • III. osztály: a legkiválóbb szavalók között említik (8. p.)
  • IV. osztály: jegyző; “Az önképzőkörben kifejtett gyakori munkásságukért méltó elismerést érdemelnek” a 6 tanuló között elsőként említik; továbbá a legkiválóbb szavalók között is elsőként említik; a legügyesebb fogalmazók között is szerepel (8. p.)

 

 • a Botond sportkör évvégi versenye:
  • III. osztály: síkfutás: kis bronz; távolugrás: kis bronz; súlydobás: kis bronz

 

 • régészeti ásatás
  • Az 1927-28-as tanévben Fejes György vezetésével a tanulók sikeers régészeti ásatásokat végeztek az 1687-es nagyharsányi csata helyszínén és a bajcsi pálos kolostor területén. Ez utóbbi helyszínről fotót is közölnek (1-3. p.)

 

 

a Siklósi Községi Polgári Fiúiskola 1926-1927-es tanévi értesítőjének borítója

az I. osztály névsora az 1926-1927-es tanévben (20. p.)

a II. osztály névsora az 1927-1928-es tanévben (20-21. p.)

a III. osztály névsora az 1928-1929-es tanévben (17. p.)

az IV. osztály névsora az 1929-1930-es tanévben (16. p.)

a siklósi polgári iskolás tanulók a bajcsi pálos kolostor ásatásán 1928-ban. (2. p.)
Vajon Nagy Sándor köztük van?

Az iskola Ifjúsági Vöröskereszt Egyesületének karácsonyi vására 1927-28-as tanévben (13. p.)
Vajon Nagy Sándor szerepel a képen?

 

 

 

Utolsó frissítés: 2016-05-09 09:50:00