Nagy Sándor (1978): A pedagógia alapjai. Bevezetés a pedagógiába. Jegyzet 1. éves pedagógia szakos egyetemi hallgatók részére. Kézirat. ELTE BK, 195 p.

221.843
Utánny. 1980

Petriné Feyér Judit - Szabolcs Éva (1999): Nagy Sándor. [a bibliográfiát összáll. Szilágyi Erzsébet és Varga Kovács Amarilla] OPKM, Budapest, 49-50.p.

 

A pedagógia tudományának egyetemi oktatójaként nem tért ki az elől a felelősségteljes, a tudós tanárok előtt álló feladat elől, hogy részt vállaljon nemcsak a didaktikai, de a neveléstudomány egészét érintő, legújabb tudományos eredményeket tartalmazó felsőoktatási jegyzetek készítésében. Ilyen hiánypótló munka volt az 1978-ban megjelent A pedagógia alapjai című jegyzet /Nagy S., 1978/, amely a neveléstudomány alapvető tudományelméleti fogalmait, interdiszciplináris kapcsolatait igyekezett áttekinthető rendszerbe foglalni. Az 1978-ban készült helyzetkép elméleti háttere széles: Weszely Ödön, Fináczy Ernő, Imre Sándor elméleti pedagógiai örökségétől a korabeli hazai kutatásokon át az akkori modern álláspontokat képviselő Brezinka, Karl Frey, Benjamin Bloom munkáinak felhasználásáig, bemutatásáig terjed.

Utolsó frissítés: 2016-05-09 14:56:41