Nagy Sándor (1957): Didaktika. Kézirat. Budapest, Lenin Intézet - Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, 116 p.

x104.338

Petriné Feyér Judit - Szabolcs Éva (1999): Nagy Sándor. [a bibliográfiát összáll. Szilágyi Erzsébet és Varga Kovács Amarilla] OPKM, Budapest, 18. p.

A kandidátusi disszertáció szellemiségéhez, szerkezetéhez igazodik az 1957-ben megjelent Didaktika c. tankönyve. (Nagy S., 1957)   A tankönyv céljaiként a tanulhatóság szempontjaihoz is igazított tartalom ugyanúgy kitér a didaktikai alapfogalmak ismertetésére, az oktatási folyamat bemutatására, mint a kandidátusi értekezés. Az oktatási folyamat fő mozzanataiként a következő elemeket veszi sorra:

  • a tanulók megismertetése konkrét tényekkel
  • általánosítás a megismert tények alapján
  • az ismeretek megszilárdítása
  • az ismeretek gyakorlati alkalmazása
  • az ismeretek ellenőrzése (Nagy S., 1957:21)

           Megtartja az 1954-es tankönyvből már megismert oktatási alapelveket - a könyv egészéhez viszonyítva hangsúlytalanabbul - és a tankönyv kiegészül az oktatás és képzés tartalmáról szóló fejezettel, amely a kandidátusi értekezés szerkezetébe, céljaiba nem illett bele, de amely részek nélkül nem lehet a didaktika egészéről beszélni. Az oktatás és a képzés tartalmával kapcsolatos ismeretek kifejtése meglehetősen ideológikus, leegyszerűsített: a "készülő új szocialista tantervek kérdése" körül forog.

           Tovább épül, finomodik a didaktika az ezt követő években kiadott tankönyvekben.

Utolsó frissítés: 2016-05-09 14:23:09