Tanítói munka

1935-1937

Bár a diákoskodást követő  tanítói munka a kajászószentpéteri református elemi népiskolában csak átmeneti volt a tanulmányok folytatása  előtt,  a segédtanítóként eltöltött két év  is sajátos  "iskolát" jelentett Nagy Sándor életében.  "...ez a két év igazán az élet iskolája volt,  mely sokféle pedagógiai jelenséget  egészen más összefüggésben tárt elém, mint amilyennek azokat  a korabeli tankönyvek alapján gondoltam, sokféle jelenségnek pedig  olyan új dimenzióját mutatta meg, melyek nem foglaltattak benne a Drozdy- féle 'Neveléstan, tanítástan, módszertan'-ban... Mindezeken túl súlyos problémák hosszú sora,  a tanítóknak az akkori falusi  értelmiségi hierarchia  alsó szintjére történt leszorítása,  a népművelés szomoró helyzete, az ún. 'ismétlő iskola' szerdán és szombaton délutáni üresjárata, és az akkori kultúrpolitikának sok egyéb vonatkozása  volna megemlíthető... e két év tapasztalatainak sorában."  A falusi tanítók  nehéz helyzete ellenére a pedagógushivatás szépsége is megérintette Nagy Sándort: "...nyereségnek kell tekintenem e küzdelmes éveket, s fájlalnám, ha ezek tapasztalataival a  későbbiekben nem rendelkeztem volna." (Nagy S., 1963)  A kajászószentpéteri református lelkészi hivatal is meg volt elégedve munkájával.  Ajánlólevelükkel, amely  műfaji sajátosságaiból adódóan, de nem ellentétben a valósággal   csak dícséretet tartalmazott,  támogatták főiskolai pályázatát:
"Nagy Sándor  okleveles tanító...egyházunknál  mind a mai napig a legnagyobb rátermettséggel, kiváló tudásával, hűségével és komoly munkával működik." - írta Czanik  Béla iskolaszéki elnök 1937-ben.  

 

Utolsó frissítés: 2016-05-09 11:18:24