Tanító/tanárképző tevékenység - Pécs

1948 - 1952. szept.

1952 szeptemberéig a Pécsi Pedagógiai Főiskolán tanított. Ebben az időszakban sorra jelentek meg tanulmányai, amelyek a didaktika, a tanítási óra témakörével foglalkoztak: Az új  anyag közvetítésének néhány kérdése, Pedagógiai Szemle 1952/1-2;  A tanítási órák típusainak kérdéséhez, Köznevelés 1952 december 15.

“A Pécsi Pedagógiai Főiskolán 1948 novemberében kezdődött meg az oktatás, kezdetben azzal a céllal, hogy az általános iskola alsó és felső tagozatán is tanító pedagógusokat képezzen, három év alatt. A kivitelezhetetlen koncepció gyorsan megbukott, 1950-től már csak a felső tagozaton oktató szaktanárok képzését végezték. A pedagógiai főiskolák képzési ideje, tantervei, s ezáltal az oktatás tartalma (főként mennyiségi tekinte t-ben), illetve a főiskolai oktatás módszertana gyakran módosult az elkövetkező években, aszerint, hogy a kultuszminisztérium hogyan ítélte meg az általános iskolák pedagógus-szükségletét. A változó oktatáspolitikai elvárásokhoz való gyors alkalmazkodás kényszere miatt a főiskola oktatói eleinte csak az oktatott tananyag marxista-leninista „átértelmezésé-vel” és az általános iskolai minimum szemszögéből elvégzett mennyiségi szelekcióval, valamint ennek megfelelő jegyzetek és tankönyvek készítésével foglalkozhattak.” (Polyák, 2013: 14)

További információ:
Szokolszky István, Nagy Sándor és mtsi (1950): A pécsi Pedagógiai Főiskola állásfoglalása a magyar pedagógia ügyében. Nevelők Lapja. 8. sz. 8.

 

Utolsó frissítés: 2016-05-09 11:59:43