2007 - ELTE Nagy Sándor terem avatása

időpont: 2007. november 16.

helyszín: ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

szervező: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

 

  1. november 16-án az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának földszint 4-es termét Nagy Sándor teremmé avatták.

A teremben Nagy Sándor életének és munkásságának emlékei, dokumentumai találhatóak.

 

A Nagy Sándor terem avatásának programja

Dr. Bábosik István: Megnyitó és köszöntő

Dr. Szabolcs Éva: Nagy Sándor a Pedagógiai Tudományos Intézet élén

Dr. Falus Iván: Nagy Sándor és kora

Dr. M. Nádasi Mária: Nagy Sándor, a tanár

 

További információ:

Dr. Nádasi Mária beszéde a teremavató ünnepségen. (é.n.) In: Nagy Sándor terem, Bp., ELTE PPK,  

URL: http://ppk.elte.hu/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=482:dr-nadasi-maria-beszede-a-terem-avato-uennepsegen&catid=327:nagy-sandor&Itemid=652
Utolsó letöltés: 2016.05.03.

A Nagy Sándor terem emlékfala

Utolsó frissítés: 2016-05-10 15:57:13